Gilde Sint Lambertus

15-07-2024

Brabant were di
De Guld

Gilde Sint Lambertus: Archief

Archief


Koningschieten in Maren-Kessel

Maren - Kessel 2 juli 2016.

Tijdens de jaarlijkse kermis was het zondag vroeg uit de veren voor de gildeleden om te starten met een gezamenlijke koffietafel, daarna was het tijd om zich met slaande trom te begeven naar het gildehuis om het koning schieten te starten

Tonnie Brands (65 jaar) is de nieuwe koning van het Gilde Sint Lambertus in Maren-Kessel geworden. Bij het 178ste schot viel de houten vogel van de spil op het gildeterrein aan de Pastoor Roesweg. Tonnie is al 27 jaar lid en Deken-Schrijver van het Marense Gilde. Het was zondag de eerste keer dat Tonnie Brands na ongeveer 15 jaar het geweer weer officieel richtte voor de koningstitel. In het totaal namen tien gildeleden deel aan dit jaarlijkse evenement. Aftredend koning Michel de Bijl en Hoofdman Jurgen Swinkels waren de eersten die de stralende Tonnie kwamen feliciteren. Ter plaatse volgende de felicitaties van alle aanwezigen. Vanwege de weeromstandigheden was in het gildehuis de installatie en het zingen van het Were Di.
Aron van Zoest (13 jaar) die zich vervolgens na een korte pauze op het gildeterrein voor de eerste keer tot jeugdkoning van het gilde geschoten. Bij het 125ste schot viel de houten vogel van de spil. Het was het tweede opvolgend jaar dat hij meedong naar de titel jeugdkoning. In het totaal namen vijf jeugdleden deel.

De twee nieuwe koningen van het Gilde Sint Lambertus.
Op de komende Gildedag van Kring Hoge Schuts in Nistelrode zal Aron van Zoest samen met Tonnie Brands de gilde stoet voorgaan.
Bij ons is en blijft het motto wie de jeugd heeft de toekomst.
Dagkoning, Ad van Zoest (vader van de jeugdkoning).
Burgerkoning, Dion van Alem.
Burgerkoningin, Annelies Blom.
Vriendelijke gildegroet. Tonnie Brands

Webdesign copyright © Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel